Fundacja Pozytywne Inicjatywy wraz z Partnerem Gminą Miasta Gdańska realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Pozytywny żłobek w Gdańsku Jasień”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Najważniejszym efektem jest zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań
ułatwiających wejście lub powrót na rynek pracy oraz zwiększających szanse utrzymania pracy. Projekt skierowany do grupy 100 osób.

Wartość projektu: 2 895 291,18 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 460 997,50 zł