Nasze żłobki

Żłobki są instytucjami opieki, ale ważny w ich funkcjonowaniu od samego początku jest element edukacyjny, służący wielowymiarowemu rozwojowi dziecka na tym początkowym etapie jego życia. Z tego względu zarówno przemyślane działania opiekunów, plan dnia funkcjonowania placówki, przestrzeń i otoczenie muszą w dziecku w sposób naturalny i pozytywny rozwijać chęć poznawania świata oraz rozwijania podstawowych umiejętności. Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, rozwijają w najmłodszych empatię i umiejętności społeczne. Tak pojętą filozofią opieki i edukacji kieruje się nasz zespół.

W każdym ze żłobków będą funkcjonowały cztery grupy po maksymalnie 25 dzieci. Nad każdą grupą opiekę będą sprawować wykwalifikowane opiekunki. W przypadku dzieci powyżej pierwszego roku, na jedną opiekunkę przypadać będzie nie więcej niż 8 dzieci, w młodszych grupach, nie więcej niż 5 dzieci.

Dzieci w placówce zostaną otoczone opieką psychologa i logopedy.

W ramach opieki realizowane będą elementy zajęć z zakresu rytmiki i angielskiego.

Placówka będzie czynna w godz. 7:00-17:00 – istnieje możliwość korzystania tylko z częściowego zakresu opieki, natomiast ponoszona przez rodziców opłata pozostanie bez zmian.