Idea

Dzięki współpracy Pozytywnych Inicjatyw z Miastem Gdańsk, powstała sieć innowacyjnych żłobków będąca konkretną odpowiedzią na wciąż istniejący problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.

Na udostępnionych przez Gminę terenach znajdujących się w różnych dzielnicach miasta wybudowane zostały funkcjonalne a zarazem ekologiczne budynki. Założenia architektoniczne żłobków czerpią z modernizmy, a ich konstrukcja oparta jest o drewniany szkielet.

Wszystkie powstały na bazie tego samego założenia projektowego dostosowanego do lokalnych warunków architektonicznych i terenowych.

Elementem charakterystycznym każdego z nich jest nowoczesna, dedykowana indywidualnie metaloplastyka zdobiąca jedną ze ścian zewnętrznych jako element dekoracyjny.

Każdy z nich posiada 4 przestronne i pełne światła sale, w których opiekę znaleźć może do 100 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Każdy żłobek otoczony terenem zielonym, na którym znajduje się plac zabaw oraz ogród edukacyjny – miejsce spacerów i rekreacji maluchów.

Żłobki powstały ze środków Pozytywnych Inicjatyw oraz dofinansowania z Programu Maluch Plus oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.