Pozytywny Żłobek nr 6

LOKALIZACJA

Pozytywny Żłobek nr 6 funkcjonuje od 1 września 2021 roku. Żłobek znajduje się przy ulicy Wąsowicza 28, w gdańskiej dzielnicy Oliwa. W placówce funkcjonują cztery grupy po maksymalnie 25 dzieci. Nad każdą grupą opiekę sprawują wykwalifikowane opiekunki. W przypadku dzieci powyżej pierwszego roku, na jedną opiekunkę przypada nie więcej niż 8 dzieci, w młodszych grupach, nie więcej niż 5 dzieci.

Placówka otoczona jest rekreacyjnym terenem zielonym na którym znajduje się plac zabaw oraz ogród edukacyjny.

KADRA

Opiekunki w naszym żłobku posiadają pełne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry, każdego dnia odbywają się zajęcia dydaktyczne, takie jak rytmika, język angielski, zajęcia plastyczne, sensoryczne, ruchowe itp. W żłobku pracuje logopeda, psycholog, nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel rytmiki.

WYŻYWIENIE

Posiłki do naszego żłobka dostarcza firma cateringowa GastroHouse. Wszystkie posiłki są przygotowywane z największą starannością i są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wyżywienie rozliczane jest na podstawie obecności.

W skład dziennego wyżywienia wchodzi:

8.30 – Śniadanie

10.00 –  II śniadanie

11.00 –  obiad –  II danie,

13.30 – obiad –  zupa,

15.00 – podwieczorek

OPŁATY:

Wpisowe – jednorazowe, bezzwrotne– 300,00 zł

Czesne (stałe, naliczane z góry za dany miesiąc) –

1200,00 zł 01.2024r

1400,00zł/miesiąc od 01.02.2024r

istnieje możliwość obniżenia opłaty o dotację żłobkową oraz Gdański Bon Żłobkowy https://www.gcs.gda.pl/gdanski-bon-zlobkowy/ (dla osób spełniających kryteria)

Posiłki (wg obecności, naliczane z dołu za dany miesiąc) – 16,00 zł/dzień

Placówka czynna jest w godz. 7:00-17:00 – istnieje możliwość korzystania tylko z częściowego zakresu opieki, natomiast ponoszona przez rodziców opłata pozostaje bez zmian.

KONTAKT

Pozytywny Żłobek nr 6

Wąsowicza 28, 80-318 Gdańsk

zlobek.oliwa@pozytywneinicjatywy.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 538 127 651

Dokumenty do pobrania