Pozytywny Żłobek nr 5

Otwarcie 1 września 2021 roku.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Pozytywny Żłobek nr 5 znajduje się przy ulicy Hynka 34, na gdańskiej Zaspie. W placówce funkcjonują cztery grupy po maksymalnie 25 dzieci. Nad każdą grupą opiekę sprawują wykwalifikowane opiekunki. W przypadku dzieci powyżej pierwszego roku, na jedną opiekunkę przypada nie więcej niż 8 dzieci, w młodszych grupach, nie więcej niż 5 dzieci.

Dzieci w placówce otoczone są opieką psychologa i logopedy.

W ramach opieki realizowane są elementy zajęć z zakresu rytmiki i angielskiego.

Placówka otoczona jest rekreacyjnym terenem zielonym na którym znajduje się plac zabaw oraz ogród edukacyjny.

Placówka czynna jest w godz. 6:30-17:00 – istnieje możliwość korzystania tylko z częściowego zakresu opieki, natomiast ponoszona przez rodziców opłata pozostaje bez zmian.

Opłaty:

Czesne w placówce wynosi 1080 zł, opłaty zostaną obniżone o dotację z Programu Maluch Plus. Istnieje również możliwość skorzystania z Gdańskiego Bonu Żłobkowego (dla osób spełniających kryteria), dodatkowo naliczana jest opłata za wyżywienie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch

https://www.gcs.gda.pl/gdanski-bon-zlobkowy/

Dzienna opłata za wyżywienie 15 zł.

Kontakt:

Pozytywny Żłobek nr 5

Hynka 34, 80-465 Gdańsk

zlobek.zaspa@pozytywneinicjatywy.pl