Pozytywny Żłobek nr 7

Otwarcie 1 kwietnia 2022 roku.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Pozytywny Żłobek nr 7 znajduje się przy ulicy prof. Jerzego Stankiewicza 10, w gdańskiej dzielnicy Jasień. W placówce funkcjonują cztery grupy po maksymalnie 25 dzieci. Nad każdą grupą opiekę sprawują wykwalifikowane opiekunki. W przypadku dzieci powyżej pierwszego roku, na jedną opiekunkę przypada nie więcej niż 8 dzieci, w młodszych grupach, nie więcej niż 5 dzieci.

Dzieci w placówce otoczone są opieką psychologa i logopedy. W ramach opieki realizowane są elementy zajęć z zakresu rytmiki i angielskiego. Placówka otoczona jest rekreacyjnym terenem zielonym.

Placówka czynna jest w godz. 6:30-17:00 – istnieje możliwość korzystania tylko z częściowego zakresu opieki, natomiast ponoszona przez rodziców opłata pozostaje bez zmian.

Opłaty:

W okresie od 1.04.2022 do 31.05.2023 roku, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w czasie trwania projektu opłaty są niższe i wyniosą:

Czesne 1 080,00 zł + opłata dzienne za wyżywienie 13,80 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z Gdańskiego Bonu Żłobkowego (dla osób spełniających kryteria).

https://www.gcs.gda.pl/gdanski-bon-zlobkowy/

Kontakt:

Pozytywny Żłobek nr 7

ul. prof. Jerzego Stankiewicza 10

80-174 Gdańsk

zlobek.jasien@pozytywneinicjatywy.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pozytywnystankiewicza

Dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować, wypełnić, własnoręcznie podpisać oraz odesłać na adres mailowy: zlobek.jasien@pozytywneinicjatywy.pl

Dokumenty do pobrania