Pozytywny Żłobek nr 5

O NAS:

Pozytywny Żłobek nr 5 przy ul. Hynka 34 działa od września 2021 roku. W placówce funkcjonują cztery grupy po maksymalnie 25 dzieci. Nad każdą grupą opiekę sprawują wykwalifikowane opiekunki. W przypadku dzieci powyżej pierwszego roku, na jedną opiekunkę przypada nie więcej niż 8 dzieci, w młodszych grupach, nie więcej niż 5 dzieci. Żłobek należy do Fundacji Pozytywne Inicjatywy- organizacji zajmującej się szerokimi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez tworzenie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

W Pozytywnym żłobku nr 5, podobnie jak w innych fundacyjnych placówkach, profesjonalna opieka nad dziećmi jest dla nas priorytetem. Edukacja również stanowi istotną kwestię dlatego u nas dzieci uczą się poprzez zabawę !

Opiekunki w naszym żłobku posiadają pełne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry, każdego dnia odbywają się zajęcia dydaktyczne, takie jak rytmika, język angielski, zajęcia plastyczne, sensoryczne, ruchowe itp. W żłobku pracuje logopeda, psycholog, nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel rytmiki.

O pełne brzuszki naszych maluszków dba firma cateringowa GastroHouse. Wszystkie posiłki są przygotowywane z największą starannością i są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wyżywienie rozliczane jest na podstawie obecności.

W skład dziennego wyżywienia wchodzi:

8.30 – Śniadanie,

10.00 –  II śniadanie

11.00 –  obiad –  II danie,

13.30 – obiad –  zupa,

15.00 – podwieczorek

OPŁATY:

Wpisowe – jednorazowe, bezzwrotne– 300,00 zł

Czesne (stałe, naliczane z góry za dany miesiąc) – 1400,00 zł/m-c

istnieje możliwość obniżenia opłaty o dotację żłobkową oraz Gdański Bon Żłobkowy https://www.gcs.gda.pl/gdanski-bon-zlobkowy/ (dla osób spełniających kryteria)

Posiłki (wg obecności, naliczane z dołu za dany miesiąc) – 16,00 zł/dzień

REKRUTACJA:

Rodziców, zainteresowanych zapisaniem dziecka do żłobka prosimy o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i wysłanie na adres: j.sak@pozytywneinicjatywy.pl lub zlobek.zaspa@pozytywneinicjatywy.pl

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w naszej placówce, zapraszamy do kontaktu.

tel. 728 486 712- żłobek

tel. 538 127 652 dyrektor placówki

Dokumenty do pobrania