Pozytywny Żłobek nr 8

Żłobek w trakcie budowy. Planowane zakończenie inwestycji i otwarcie placówki w roku 2022.