Pozytywny Żłobek nr 7

Żłobek w trakcie budowy. Planowane zakończenie inwestycji i otwarcie placówki w roku 2022.